Advarsel. Begeistring smitter!

Fyr og flamme«Fyr og flamme» av Per Vie

Vi påvirkes daglig av både nedbrytende og oppbyggende kommunikasjon, enten det er fra massemedia, fra kollegaer på jobben eller over kafébordet med venner. Suggesjon heter det. Og det kalles massesuggesjon når påvirkningen kommer fra flere som er hjertens enige. Og er du ikke enig og kjenner at det ikke stemmer for deg, ja da skal du være sterk i trua for å stå imot og ikke la deg påvirke.

Vi har altså en sterk påvirkningskraft på hverandre. Også det som foregår i det stille virker inn på deg. Negative vibrasjoner, ikkekommunisert skepsis og merkbar mistillt gjør noe med deg. Det blir mistrivsel av sånt. Det kan bli sykdom, og før eller siden blir det garantert sykefravær. Nærmest som bestilt.

Mistrivsel på jobben koster milliarder!

Trivselsproblemer og høyt sykefravær henger tett sammen. I en ny dansk undersøkelse sier hele 40 prosent at de har vært sykmeldt på grunn av trivselsrelaterte problemer på jobb. Det er særlig kvinnene som tyr til sykmelding ved mistrivsel, skriver Aftenposten. 44 prosent av kvinnene sier de har tatt ut sykedager på grunn av mistrivsel, mens 35 prosent av mennene sier det samme. Aftenpostens jobbekspert og HR-direktør i Manpower, Thor Simonsen, tror vi finner de samme tendensene i Norge.

– Dårlig trivsel gir sykmeldinger. Men det er viktig å understreke at mistrivsel strekker seg fra å kjede seg på jobb til trakassering og konflikter. Jo verre situasjonen er, desto større sannsynlighet er det for at folk sykmelder seg, sier han.

Begeistring smitter

Den gode nyheten er at det gode og oppbyggende budskapet er like kraftfullt og gjennomtrengende som det destruktive og nedbrytende. Og de lederne som har skjønt hvilke krefter dette er satser på hver enkelt medarbeider, gir hver eneste en optimale utviklingsmuligheter og inspirerer til å yte det lille ekstra hver eneste dag. Dette er morgendagens ledere, de som VET at deres viktigste ressurs og konkurransekraft er begeistrede, motiverte og trygge medarbeidere. Folk som trives har lettere for å holde seg friske, og de gleder seg til å gå på jobben. Og arbeidsglede vet vi er direkte lønnsomt – og målbart.

Det lønner seg å ha det bra, med andre ord 🙂